• Admin

Merdeka 61Selamat Hari Kemerdekaan ke-61. Alhamdullilah we get here.. bermacam-macam yang dilalui oleh negara kecil ini, yang terdiri dari pelbagai kaum dan latar belakang, yang telah diacuankan oleh sejarah silam, oleh pedagang Islam, Portugis, Belanda, Inggeris serta campuran dari budaya Melayu, Cina dan India.

Sikap toleransi lah yang membolehkan kita duduk bersama. Jagalah keamanan negara ini.


Featured Posts