• Admin

Seminar Fotografi UTM

Seminar ini bertujuan sebagai eye opening lepada bidang-bidang dalam fotografi yang semakin mencabar. Seorang jurufoto bukan sahaja perlu kemahiran melihat(art), bahkan pengetahuan baru dalam perisian, wen technology serta kaedah baru marketing seperti website dan sebagainya.

Featured Posts